Zakres usług - Zejda & Zejda
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,bridge-core-2.1.2,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-19.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,fusion-image-hovers,fusion-pagination-sizing,fusion-button_size-large,fusion-button_type-flat,fusion-button_span-no,avada-image-rollover-circle-yes,avada-image-rollover-yes,avada-image-rollover-direction-left,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Zakres usług

Prawo karne

Udział w postępowaniu przygotowawczym i obrona przed sądem w sprawach m.in. z zakresu: wypadków drogowych, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, posiadania i obrotu narkotykami, w sprawach dotyczących narażenia na utratę życia i zdrowia, wyłudzenia, fałszowania dokumentów, rozboje, zabójstwa, sporządzanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania,  reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym, sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, wniosku o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, sprawy „medyczne” (błędy w sztuce lekarskiej odszkodowania itp.).

 Prawo cywilne

Prowadzenie wszystkich spraw cywilnych m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie (z tytułu uszkodzenia ciała m.in. z wypadków komunikacyjnych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta całkowita lub częściowa), odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, bezpodstawne wzbogacenie, zasiedzenie, rozgraniczenie, przywrócenie naruszonego posiadania, sprawy dotyczące prawa przesyłu, ochrona własności, ustanowienie służebności gruntowych i osobistych, sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, sprawy windykacyjne, mieszkaniowe i skargi pauliańskiej.
Prawo rodzinne – sprawy o rozwód, separację, alimenty (o zasądzenie, obniżenie i podwyższenie alimentów, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), kontakty rodziców z dzieckiem, kontakty dziadków z wnukami, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku dorobkowego małżonków.
Prawo spadkowe – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zezwolenie sądu na odrzucenie spadku przez małoletniego.

Prawo pracy

Opiniowanie umów o pracę, doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, porady w zakresie regulaminu pracy i wynagrodzenia, reprezentacja w sprawach sądowych o przywrócenie do pracy, zwolnienia dyscyplinarne, sprawy o odszkodowanie za nie wydanie świadectwa pracy, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych.

Prawo autorskie

Doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie korzystania i ochrony z praw autorskich do utworów, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrona baz danych, ochrona prawna wizerunku.

Prawo gospodarcze

Zakładanie i rejestracja spółek, obsługa prawna przedsiębiorców, umowy gospodarcze i handlowe, postępowania rejestrowe, akty wewnętrzne i regulacje korporacyjne, umowy franchisingowe, wszelkie sprawy sądowe z zakresu działalności gospodarczej.