- Prawo karne - udział w postępowaniu przygotowawczym i obrona przed      sądem, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,      sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę, ułaskawienie,      odszkodownie za niesłuszne aresztowanie, sprawy "medyczne" (błędy w sztuce lekarskiej      odszkodowania itp.).

- Prawo cywilne - prowadzenie wszystkich spraw cywilnych m.in. sprawy o zapłatę,      odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, ochrona własności, sporządzanie i      analiza umów cywilnoprawnych, sprawy windykacyjne, mieszkaniowe :
          a - prawo rodzinne - sprawy o rozwód, alimenty, separację, ustalenie i                zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku,
          b - prawo spadkowe - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie                testamentu, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

- Prawo pracy - opiniowanie umów o pracę, doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę,      porady w zakresie regulaminu pracy i wynagrodzenia, sprawy o przywrócenie do pracy, o      odszkodowanie, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych

- Prawo autorskie - doradztwo w zakresie korzystania i ochrony z praw autorskich do      utworów, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrona baz danych, ochrona prawna      wizerunku.

- Prawo gospodarcze - zakładanie i rejestracja spółek, obsługa prawna przedsiębiorców,      umowy gospodarcze i handlowe, postępowania rejestrowe, akty wewnętrzne i regulacje      korporacyjne, umowy franchisingowe, wszelkie sprawy z zakresu działalności gospodarczej.

- Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.